Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Siemianowice Śląskie  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Siemianowice Śląskie

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Siemianowice Śląskie.

Mapa Geoportal Siemianowice Śląskie

Dane urzędu

Urząd Miasta Siemianowice Śląskieul. Jana Pawła II 10Siemianowice Śląskie, 41-100

Tel: 32 7605200

Fax: 32 7605280

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UMSIEM/skrytka

E-mail: ratusz@um.siemianowice.pl

Powiat: Siemianowice Śląskie

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Siemianowice Śląskie: 2474011

Witryna: www.siemianowice.pl

Władze lokalne: Prezydent Rafał Piech ratusz@um.siemianowice.pl

Miasto Siemianowice Śląskie w liczbach

Powierzchnia miasta Siemianowice Śląskie*

25 km2

2323 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie*

66 270 mieszkańców

59 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Siemianowice Śląskie*

2 599 mieszkańców na km2

14 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Siemianowice Śląskie

Geoportal Siemianowice Śląskie prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Siemianowice Śląskie

Jak powstał Geoportal miasta Siemianowice Śląskie?

Geoportal Siemianowice Śląskie powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Siemianowice Śląskie, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Siemianowice Śląskie umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Siemianowice Śląskie

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Siemianowice Śląskie?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Siemianowice Śląskie;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Siemianowice Śląskie;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Siemianowice Śląskie;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Siemianowice Śląskie;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Siemianowic Śląskich.
Informacje na Geoportalu Siemianowice Śląskie

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Siemianowice Śląskie?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Siemianowice Śląskie;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Siemianowice Śląskie;
 • Rejestr MPZP Siemianowice Śląskie;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Siemianowice Śląskie;
 • Mapa Topograficzna miasta Siemianowice Śląskie;
 • Mapa Solarna miasta Siemianowice Śląskie;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Siemianowice Śląskie;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Siemianowice Śląskie

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Siemianowice Śląskie?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Siemianowice Śląskie.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Siemianowice Śląskie łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Siemianowicach Śląskich. W zależności od wybranej kompozycji mapy Siemianowic Śląskich zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Siemianowice Śląskie, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Siemianowice Śląskie oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Siemianowice Śląskie. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Siemianowic Śląskich możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Siemianowic Śląskich. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Siemianowice Śląskie. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Siemianowice Śląskie.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Siemianowicach Śląskich.

  Geoportal miasta Siemianowice Śląskie posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Siemianowice Śląskie. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Siemianowicach Śląskich sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Siemianowice Śląskie przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Siemianowicach Śląskich.

  W Geoportalu Siemianowice Śląskie przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Siemianowice Śląskie. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Siemianowicach Śląskich. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Siemianowice Śląskie zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Siemianowice Śląskie, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Siemianowice Śląskie oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Siemianowice Śląskie.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Siemianowice Śląskie. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Siemianowice Śląskie są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Siemianowice Śląskie podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Siemianowice Śląskie.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Siemianowicach Śląskich. W Geoportalu miasta Siemianowice Śląskie udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Siemianowicach Śląskich wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Siemianowice Śląskie.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Siemianowice Śląskie. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Siemianowice Śląskie dla mieszkańców

Geoportal Siemianowice Śląskie jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Siemianowice Śląskie. Na mapie Siemianowic Śląskich sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Siemianowice Śląskie mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Siemianowice Śląskie. Korzystając z map Geoportalu miasta Siemianowice Śląskie w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Siemianowice Śląskie są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Siemianowice Śląskie dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Siemianowice Śląskie dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu